More Episodes

مستند تکامل - بیت کوین

July 27, 2018

بیت کوین چیست؟
چگونه در حال عوض کردن سیستم پولی دنیاست؟

 

https://twitter.com/aidinism

https://www.instagram.com/aidinism/

مستند تکامل - نقد و بررسی فرادرمانی و عرفان حلقه

July 27, 2018

‎عرفان حلقه و فرادرمانی چیست ؟

‎بررسی بی‌طرفانه و علمی عرفان حلقه

 

 

https://twitter.com/aidinism

https://www.instagram.com/aidinism/

مستند تکامل - بوسیدن

July 27, 2018

‎مستند تکامل ‎اپیزود : بوسه ‎چرا بوسیدن وجود داره ؟ چرا ما همدیگه رو می بوسیم ؟
‎خوب اگه بهش فکر کنید یکم عجیبه . درسته امروزه بوسیدن نشونه صلح ، احترام ، علاقه و عشقه
‎اما وقتی برای اولین بار دو نفر همیگه رو بوسیدن ، آیا یه جورایی عجیب نبوده ؟

 

Telegram : https://t.me/aidinpictures

Instagram : https://www.instagram.com/aidinism

twitter : https://twitter.com/aidinism

مستند تکامل - اعتماد در جامعه و گسترش بی اعتمادی

July 27, 2018

مستند تکامل

اعتماد،
چرا بی اعتمادی فراگیر شده ؟
چرا تعداد افراد غیر قابل اطمینان افزایش پیدا کرده؟
راه حل مشکل اعتماد چیست ؟

 

https://www.instagram.com/aidinism/

مستند تکامل - قارچ یا مجیک ماشروم

July 27, 2018

قارچ یا مجیک ماشروم چه اثری بر مغز انسان دارد؟

 

https://www.instagram.com/aidinism/

مستند تکامل - ارگاسم در زنان و مردان

July 27, 2018

قسمت سوم "تکامل"
ارگاسم
آیا زنان و مردان ارگاسم مشابه ای را تجربه میکنند ؟

 

https://www.instagram.com/aidinism/

مستند تکامل - ماریجوانا ، مزایا و معایب

July 27, 2018

تکامل" قسمت دوم

ماری‌جوآنا، علف یا گل چیست ؟

 

https://www.instagram.com/aidinism

مستند تکامل - شایعات اینترنتی و نحوه تشخیص

July 27, 2018

شایعات اینترنتی چیست و چگونه میتونیم اونها رو تشخیص بدیم

 

https://www.instagram.com/aidinism